www.pishina.com

Ujitje Automatike

Ocean Pishinë & Spa bënë projektimin dhe shtrirjen e sistemit për ujitje automatike, si dhe shitjen e të gjitha paisjeve për sistemin e ujitjes automatike.