www.pishina.com

Hammam

Ocean Pishinë & Spa bënë ndërtimin e hammameve apo siç njihen ndryshme banjo turke të llojeve dhe madhesive të ndryshme.