www.pishina.com

Pishina Poliesteri

Ocean Pishinë & Spa pas disa viteve të suksesshme në shërbim të klientëve me ndërtimin e pishinave të ndryshme dhe produkteve tjera, si kompani lidere, në viti 2013 kemi vendosur ta zgjerojmë aktivitetin tonë duke hapur dhe sektorin e prodhimit të pishinave, spa dhe pordukteve tjera të poliesterit (fiberglass), me standarde dhe me meterialet më cilësore. Që nga ajo kohë vazhdimisht kemi zgjeruar prodhimin duke shtuar modele dhe dimensione të ndryshme. Produktet tona janë shitur jo vetem në Kosovë por edhe në disa vende të ndryshme të europës, si në Zvicër, Francë etj… 

Pse Pishina të Polisterit?